HOME product contact
免费技术服务:400-680-5578

现我司推出优势OMRON产品,如下,

 

OMRON

继电器

MY2N-J

OMRON

继电器

MY4N-J

OMRON

继电器

LY2N-J

OMRON

继电器

LY4N-J

OMRON

底座

PYF14A-E

OMRON

底座

PYF08A-E

OMRON

底座

PTF14A-E

OMRON

底座

PTF08A-E

 

 

 

OMRON

编码器

E6B2全系列

OMRON

编码器

E6C2全系列

OMRON

编码器

E6A2系列

OMRON

编码器

E6CP系列

 

 

 

OMRON

光电开关

E3JK-DS30M1

OMRON

光电开关

E3JK-DS30M2

OMRON

光电开关

E3JK-R4M1

OMRON

光电开关

E3JK-R4M2

OMRON

光电开关

E3JK-R2M1

OMRON

光电开关

E3JK-R2M2

OMRON

光电开关

E3JK-5M1

OMRON

光电开关

E3JK-5M2

 

 

 

OMRON

接近开关

E2A系列

OMRON

接近开关

E2G系列

OMRON

接近开关

E2EM系列

OMRON

接近开关

E2E-X2ME1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X5ME1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X10ME1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X18ME1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X14MD1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X1R5F1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X2MF1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X5MF1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X10MF1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X2E1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X5F1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X5E1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X10E1-Z

OMRON

接近开关

E2E-X1C1

OMRON

接近开关

E2E-X1B1

OMRON

接近开关

E2E-C1C1

OMRON

接近开关

E2E-CR8C1

OMRON

接近开关

E2E-CR8B1

OMRON

接近开关

E2E-X1R5E1

OMRON

接近开关

E2E-X2ME1

OMRON

接近开关

E2E-X2E1

OMRON

接近开关

E2E-X5ME1

OMRON

接近开关

E2E-X5E1

OMRON

接近开关

E2E-X10ME1

OMRON

接近开关

E2E-X1R5E1-Z

OMRON

接近开关

E2EC-CR5C1

OMRON

接近开关

TL-Q5MC1

OMRON

接近开关

TL-Q5MC1-Z

OMRON

接近开关

TL-Q5MB1-Z

OMRON

接近开关

TL-Q5MC2-Z

OMRON

接近开关

TL-W1R5MC1

OMRON

接近开关

TL-W1R5MB1

OMRON

接近开关

TL-W3MC1

OMRON

接近开关

TL-W3MC2

OMRON

接近开关

TL-W3MB1

OMRON

接近开关

TL-W5MC1

OMRON

接近开关

TL-N5ME1

OMRON

接近开关

TL-N10ME1

OMRON

接近开关

TL-N20ME1

 

 

 

OMRON

限位开关

WL系列

OMRON

微动开关

Z-系列

 

 

 

OMRON

光电开关

E32系列

OMRON

光电开关

E3S-GS3E4

OMRON

光纤放大器

E3X-NA11

OMRON

微型电眼

EE-SX670

OMRON

微型电眼

EE-SX671

OMRON

微型电眼

EE-SX672

OMRON

微型电眼

EE-SX673

OMRON

微型电眼

EE-SX674

OMRON

微型电眼

EE-SX670A

OMRON

微型电眼

EE-SX671A

OMRON

微型电眼

EE-SX672A

OMRON

微型电眼

EE-SX673A

OMRON

微型电眼

EE-SX674A

OMRON

微型电眼

EE-SX670R

OMRON

微型电眼

EE-SX671R

OMRON

微型电眼

EE-SX672R

OMRON

电眼配件

EE-1010(带线)

OMRON

电眼配件

EE-1006(带线)

OMRON

电眼配件

EE-1001(EE座)

OMRON

电眼配件

EE-SPY座

OMRON

电眼配件

SA-800

OMRON

微型电眼

EE-SPX305-W2A

OMRON

微型电眼

EE-SPX302-W2A

OMRON

微型电眼

EE-SX673R

OMRON

微型电眼

EE-SX674R

OMRON

微型电眼

EE-SX470

OMRON

微型电眼

EE-SX471

OMRON

微型电眼

EE-SX472

OMRON

微型电眼

EE-SX473

OMRON

微型电眼

EE-SX474

OMRON

微型电眼

EE-SPY301

OMRON

微型电眼

EE-SPY302

OMRON

微型电眼

EE-SPY311

OMRON

微型电眼

EE-SPY312

OMRON

微型电眼

EE-SPY401

OMRON

微型电眼

EE-SPY402

OMRON

微型电眼

EE-SPY411

OMRON

微型电眼

EE-SPY412

OMRON

微型电眼

EE-SPX303

OMRON

微型电眼

EE-SPX403

OMRON

微型电眼

EE-SY671微

OMRON

微型电眼

EE-SY672微

OMRON

微型电眼

EE-01MSO1A

OMRON

光电开关

E3Z-D61

OMRON

光电开关

E3Z-D62

OMRON

光电开关

E3Z-R61

OMRON

光电开关

E3Z-T61

OMRON

光电开关

E3F3-D11

OMRON

光电开关

E3F3-D12

OMRON

光电开关

E3F3-D12

OMRON

光电开关

E3F3-D61

OMRON

光电开关

E3F3-D62

OMRON

光电开关

E3F3-T11

OMRON

光电开关

E3F3-T61

OMRON

光电开关

E3F3-R11

OMRON

光电开关

E3F3-R12

OMRON

光电开关

E3F3-R61

OMRON

光电开关

E3F3-R62

OMRON

光电开关

E3T-ST11

OMRON

光电开关

E3T-ST12

OMRON

光电开关

E3T-ST21

OMRON

光电开关

E3T-ST22

OMRON

电容式接近开关

E2K-X4ME1

OMRON

电容式接近开关

E2K-X8ME1

OMRON

电容式接近开关

E2K-C25ME1

OMRON

电容式接近开关

E2K-X15ME1

OMRON

光电开关

E3S-3C1D

OMRON

行程开关

HL-5030

OMRON

行程开关

HL-5000

OMRON

行程开关

HL-5200

OMRON

行程开关

HL-5300

OMRON

行程开关

D4NA-412G

OMRON

行程开关

D4NA-4131

OMRON

行程开关

D4NA-4122

 

 

 

OMRON

计数器

H7CX-A

OMRON

固态继电器

G3NA-210B

OMRON

固态继电器

G3NA-220B

OMRON

固态继电器

G3NA-240B

OMRON

固态继电器

G3NA-410B

OMRON

固态继电器

G3NA-420B

OMRON

固态继电器

G3NA-440B

 

以上产品是我司推出的特价优势产品,如有需要请联系我们的业务人员。上一篇:第一页 下一篇:关于公司新版网站上线通知

联系我们

苏州天豪工控系统有限公司
地址:江苏省苏州市高新区嵩山路252号
   11号厂房
 电话:400-680-5578 
邮箱:thzdh@thzdh.com
在线客服
在线客服
首页 | 关于我们| 代理产品| 合作客户| 新闻资讯| 留言系统| 联系方式| 下载中心| 电子地图|

电话:0512-66328103 69207840   传真:0512-66324576   许工:18994321506   邮箱:thzdh@thzdh.com   苏ICP备19002309号
地址:江苏省苏州市高新区嵩山路252号11号厂房   版权所有:苏州天豪工控系统有限公司